ຮູບເວັບຂໍອະນຸຍາດ

  + 856 021 412011
  + 856 021 453865


 + 856 2055616270

 + 856 2058589001

           + 856 2054566669

ມື້ນີ້ມື້ນີ້405
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້787
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້3552
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້16266
ທັງໝົດທັງໝົດ568646
  • 10
  • 07
  • 04
  • 03
  • 13
  • 15
  • 08
  • 18
  • 05
  • 06

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ V ໃບອະນຸຍາດ

WhatsApp Image 2024 05 28 at 11.37.231

ກອງປະຊຸມວຽກງານທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ວຽກງານອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ

ກອງປະຊຸມແມ່ຍີ່ງ17

ຮູບກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນຢູ່ວັງວຽງ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

ກົມສວຍສາອາກອນ

ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນສປປ ລາວ


ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດປັບປຸງໃໝ່