ຮູບເວັບຂໍອະນຸຍາດ

   856 021 412011
   856 021 453865


  856 2093820604

ມື້ນີ້ມື້ນີ້444
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້781
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້2087
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້12074
ທັງໝົດທັງໝົດ548310
 • 10
 • 07
 • 01
 • 04
 • 03
 • 13
 • 15
 • 14
 • 08
 • 19
 • 18
 • 05
 • 06

ເຜີຍແຜ່ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ສະບັບປັບປຸງ ປີ20220

ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງ ປີ 2022

ຝຶກອົບຮົມເຈົ້າໜ້າທີທະບຽນວິສາຫະກິດ ນະຄອນຫຼວງ 06

ກອງປະຊຸມອອນລາຍທົ່ວປະເທດ1 2024

ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

ກົມສວຍສາອາກອນ

ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນສປປ ລາວ


ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດປັບປຸງໃໝ່