ຮູບເວັບຂໍອະນຸຍາດ

   856 021 412011
   856 021 453865


  856 2093820604

ມື້ນີ້ມື້ນີ້36
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້388
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້4400
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້9073
ທັງໝົດທັງໝົດ450682
 • 10
 • 07
 • 01
 • 04
 • 03
 • 13
 • 15
 • 14
 • 08
 • 19
 • 18
 • 05
 • 06

ກອງປະຊຸມວັນທີ 6

ໃນຄາບເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 05 ແລະ 06 ກັນຍາ 2023, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 03 ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ), ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການປ້ອນຂໍ້ມູນ ເຂົ້າໃນເວັບໄຊຖານຂໍ້ມູນດ້ານລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ www.bned.moic.gov.la, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ວົງປະດິດ ວົງສະຫວາດ, ຮອງຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ (ທຄວ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກອງເລຂາ ຈາກກົມ ທຄວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂດຍກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນ 02 ວັນ ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕາງໜ້າຈາກບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມທັງໝົດ 15 ຂະແໜງຄື:

ກອງປະຊຸມວັນທີຕໍ່ 6

1). ວັນທີ 05 ກັນຍາ2023 ປະກອບ 07ຂະແໜງ ການ: ➀ ພາຍໃນ, ➁ ການເງິນ, ➂ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມ, ➃ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດິການສັງຄົມ, ➄ ຍຸຕິທໍາ, ➅ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ➆ ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ 2). ວັນທີ 06 ກັນຍາ 2023 ປະກອບມີ 08 ຂະແໜງການ: ➀ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ➁ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ➂ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ➃ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ➄ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ➅ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ➆ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ➇ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຝືກອົບຮົມເວັບໄຊ 2

ຈຸດປະສົງ ຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ນັກສໍາມະນາກອນ ໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນ ທີ່ຕິດພັນກັບການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ຂະແໜງການຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນຕົ້ນ : ນິຕິກໍາຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງໃນເວັບໄຊ www.bned.moic.gov.la ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ກໍ່ຄື ຜູ້ລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານການລົງທຶນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ປະຫຍັດເວລາ ແລະ ຄ່າສິ້ນເປືອງໃນການເຂົ້າມາພົວພັນພັນຊອກ ຂໍ້ມູນດ້ວຍຕົນເອງ.

ຝືກອົບຮົມເວັບໄຊ 2

ໃນພິທີກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ທ່ານປະທານໄດ້ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ພາລະບົດບາດ ຄວາມສໍາຄັນຂອງເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ ໃນການໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ໃນການ    ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020, ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງວຽກງານການບໍລິການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ.

ຝືກອົບຮົມເວັບໄຊ 2

ທ່ານ ນາງ ວົງປະດິດ ວົງສະຫວາດ ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການເຫັນໄດ້ເຖິງການປ້ອນຂໍ້ມູນບັນດານິຕິກໍາ, ລະບຽບການຂອງຂະແໜງການຕົນທີ່ຕິດພັນກັບການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ລົງເວັບໄຊເພື່ອໃຫ້ມີຂໍ້ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນ.

ຝືກອົບຮົມເວັບໄຊ 1

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໄດ້ດໍາເນີນເປັນ ຈໍານວນ 02 ວັນ ( 5-6 ) ນັກວິທະຍາກອນ ຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີເຖິງຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງເວັບໄຊ www.bned.moic.gov.la, ແນະນໍາລະບົບ ພ້ອມດ້ວຍສາທິດວິທີການນຳໄຊ້ແຕ່ລະຈຸດຢ່າງລະອຽດ , ມີການສ້າງ User ໃຫ້ນັກວິທະຍາກອນເພື່ອທົດລອງຕົວຈິງໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນຕ່າງໆລົງໃສ່ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ.

ຮູບຝຶກອົບຮົມ ເວັບ

ກອງປະຊູມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອໂດຍ ໂຄງການ ສົ່ງເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າ (ໂຄງການ LCT)

ຮູບຝຶກອົບຮົມ