ຊຶ່ແຂວງ ເບີໂທ ແຟັກ ຖະໜົນ ບ້ານ ເມຶອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 415 877 021 415 877 ກໍາແພງເມືອງ ບ້ານ ຮ່ອງແກ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
ວຽງຈັນ 023 431 643 023 431 643 ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ ເມືອງ ວຽງຄໍາ
ບໍລິຄຳໄຊ 054 280 139 054 212 123 4B ບ້ານ ຫົງໄຊ ເມືອງ
ຄຳມ່ວນ 051 251 455 051 251 455 ບ້ານ ເລົ່າໂພໄຊ ເມືອງ
ສະຫວັນນະເຂດ 041 212 170 041 212 726 ບ້ານ ສຸນັນທາ ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ
ສາລະວັນ 034 212 033 034 211 044 20 ບ້ານ ນາກົກໂພ ເມືອງ
ເຊກອງ 038 211 014 038 211 014 16 ​ໃໝ່ຫົວ​ເມືອງ ເມືອງ
ຈຳປາສັກ 031 254 162 ບ້ານ ສາງນໍ້າມັນ ເມືອງ ປາກເຊ
ອັດຕະປື 036 211 017 036 211 017 ບ້ານ ໃຊສະອາດ ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ
ຜົ້ງສາລີ 030 5362177 088 210 005 ເລກທີ 19 ບ້ານ ຈອມເມືອງ ເມືອງ ຜົ້ງສາລີ
ຫຼວງນ້ຳທາ 086 312 171 086 212 053 ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມືງ ນໍ້າທາ
ອຸດົມໄຊ 081 212 866 081 212 866 2 E ບ້ານ ປ່າສັກ ເມືອງ ໄຊ
ບໍ່ແກ້ວ 084 211 044 ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍໃຕ້ ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ
ຫຼວງພະບາງ 071 212 019 071 212 019 ບ້ານ ປ່ອງຄໍາ ເມືອງ
ຫົວພັນ 064 314 890 064 312 183 ບ້ານ ພັນໄຊ ເມືອງ ຊໍາເໜືອ
ໄຊຍະບູລີ 074 211 465 ອານຸ ບ້ານ ສີເມືອງ ເມືອງ
ຊຽງຂວາງ 061 312 163 061 312 021 ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງ ແປກ
ໄຊສົມບູນ 026 210 016 026 210 016 ໄຊຊະນະ ບ້ານ ພູຫົວຊ້າງ ເມືອງ ອະນຸວົງ